Hạnh Phúc Của Người Việt Nam - Khái Niệm, Cách Tiếp Cận Và Chỉ Số Đánh – Nhà sách Online Vuvu.vn
Giỏ hàng
-28%

Hạnh Phúc Của Người Việt Nam - Khái Niệm, Cách Tiếp Cận Và Chỉ Số Đánh Giá

Nhà cung cấp: NXB Tổng Hợp
|
Loại: Sách
|
65,000₫ 90,000₫
Hotline hỗ trợ 24/7:
|
Số lượng

Ở Việt Nam, khoa học nghiên cứu về hạnh phúc cho đến nay hầu như vẫn còn bỏ trống. Chúng ta còn chưa biết rõ quan niệm về hạnh phúc và hạnh phúc trong đời thực của người dân hiện nay như thế nào. Điều gì làm cho họ hạnh phúc hoặc bất hạnh? Nhóm xã hội nào hạnh phúc hơn, nhóm xã hội nào kém hạnh phúc hơn, vì sao? Bằng cách nào để đo lường hạnh phúc? Chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam hiện nay là cao hay thấp? Những đặc trưng văn hóa trong quan niệm và thụ hưởng hạnh phúc của người Việt Nam là gì?

Cuốn "Hạnh phúc của người Việt Nam - Khái niệm, cách tiếp cận & chỉ số đánh giá" là một nỗ lực nhằm trả lời những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong nghiên cứu hạnh phúc ở nước ta hiện nay.

VUVU.VN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU!

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM