Phương thức thanh toán – Nhà sách Online Vuvu.vn
Giỏ hàng

Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng 2 hình thức: Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

Thông tin tài khoản:

Chủ tài khoản: VUVU CO.,LTD
Số tài khoản: 168704076618679. Mở tại Ngân hàng HDBANK Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM.